• Surf mee op de technologie van Van Mierlo

MyriaNed bouwstenen en applicaties

In 2013 heeft Van Mierlo de MyriaModem EduKit geïntroduceerd, waarmee eenvoudig de werking van het MyriaNed protocol kan worden geëvalueerd.

In 2014 zijn we verder gegaan door ook in de periferie allerlei bouwstenen te ontwikkelen en applicaties uit te werken. Op sensorvlak hebben we inmiddels een breed scala van hoog kwalitatieve metingen van temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, licht, magneetvelden, HALL sensor, PIR, elektrisch vermogen en meer. Deze sensor modules kunnen zonder verdere configuratie of kalibratie op de MyriaModems aangesloten worden.

Verder hebben we een brugmodule gemaakt die een eenvoudige koppeling legt tussen het MyriaNed en Ethernet/Internet. Samen met een data server die zowel lokaal als in de cloud kan staan, kan hiermee zeer snel een veelzijdig meetsysteem uitgerold worden. Een koppeling via mobiel internet is in ontwikkeling. Met web based viewers kan data bekeken en gedownload worden.

Ten slotte zijn we ook bezig om de potentie van MyriaNed en de MyriaModems te laten zien op het gebied van gedistribueerde regelsystemen. Hiervoor ontwikkelden we in 2013 en 2014 -in samenwerking met het SEBC programma van de TU Eindhoven- een zelf organiserend verlichtingssysteem voor de kantooromgeving. Voor deze real life demonstrators is onder andere een MyriaNed gestuurde led unit ontwikkeld. Het systeem werkt in combinatie met lichtsensoren en de regelkringen draaien lokaal in het netwerk op de verlichtingsunits zelf, zonder tussenkomst van andere gebouwautomatisering.

MyriaNed bouwstenen en applicaties

In 2013 heeft Van Mierlo de MyriaModem EduKit geïntroduceerd, waarmee eenvoudig de werking van het MyriaNed protocol kan worden geëvalueerd.

In 2014 zijn we verder gegaan door ook in de periferie allerlei bouwstenen te ontwikkelen en applicaties uit te werken. Op sensorvlak hebben we inmiddels een breed scala van hoog kwalitatieve metingen van temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, licht, magneetvelden, HALL sensor, PIR, elektrisch vermogen en meer. Deze sensor modules kunnen zonder verdere configuratie of kalibratie op de MyriaModems aangesloten worden.

Verder hebben we een brugmodule gemaakt die een eenvoudige koppeling legt tussen het MyriaNed en Ethernet/Internet. Samen met een data server die zowel lokaal als in de cloud kan staan, kan hiermee zeer snel een veelzijdig meetsysteem uitgerold worden. Een koppeling via mobiel internet is in ontwikkeling. Met web based viewers kan data bekeken en gedownload worden.

Ten slotte zijn we ook bezig om de potentie van MyriaNed en de MyriaModems te laten zien op het gebied van gedistribueerde regelsystemen. Hiervoor ontwikkelden we in 2013 en 2014 -in samenwerking met het SEBC programma van de TU Eindhoven- een zelf organiserend verlichtingssysteem voor de kantooromgeving. Voor deze real life demonstrators is onder andere een MyriaNed gestuurde led unit ontwikkeld. Het systeem werkt in combinatie met lichtsensoren en de regelkringen draaien lokaal in het netwerk op de verlichtingsunits zelf, zonder tussenkomst van andere gebouwautomatisering.