• Surf mee op de technologie van Van Mierlo

Positionering

De voortdurende ontwikkelingen in de micro-elektronica maken het mogelijk om steeds meer intelligentie in zowel grote en kleine systemen te verwerken. Volledig nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en bestaande functionaliteit wordt geperfectioneerd.

Een van de uitdagingen hierbij is de fysische wereld te koppelen naar het virtuele domein van de software en algoritmiek. In de keten van deze koppelingen vinden we in wezen bij elk mechatronisch systeem de mechanica, sensoren en actuatoren en elektronica hardware. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Een goede totaaloplossing kan dus alleen gerealiseerd worden als bij het ontwerp de verschillende vakdisciplines voldoende gekend en begrepen worden. Kennis van hard- en software, sensoren en actuatoren vormt de kern van onze expertise, maar altijd geplaatst binnen de bredere technische context van de toepassing.

Veel van onze projecten bevinden zich op het grensgebied van analoge en digitale technieken. Analoog om met de fysieke buitenwereld te kunnen praten, digitaal voor de analyse, verwerking en transport van de signalen voor alle mogelijkheden die gewenst worden. Daarbij kunnen andere aspecten zoals omgevingscondities, energieverbruik, afmetingen, interactie met operators, dataopslag e.d. van groot belang zijn. Van Mierlo is in staat om in de ontwerpfase weloverwogen de interactie tussen hardware (ontwerp, PCB layout), embedded en PC software vorm te geven. Na realisatie zijn we in staat om de oplossing ook effectief te beproeven, integreren en evalueren in de eindtoepassing.

Positionering

De voortdurende ontwikkelingen in de micro-elektronica maken het mogelijk om steeds meer intelligentie in zowel grote en kleine systemen te verwerken. Volledig nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en bestaande functionaliteit wordt geperfectioneerd.

Een van de uitdagingen hierbij is de fysische wereld te koppelen naar het virtuele domein van de software en algoritmiek. In de keten van deze koppelingen vinden we in wezen bij elk mechatronisch systeem de mechanica, sensoren en actuatoren en elektronica hardware. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Een goede totaaloplossing kan dus alleen gerealiseerd worden als bij het ontwerp de verschillende vakdisciplines voldoende gekend en begrepen worden. Kennis van hard- en software, sensoren en actuatoren vormt de kern van onze expertise, maar altijd geplaatst binnen de bredere technische context van de toepassing.

Veel van onze projecten bevinden zich op het grensgebied van analoge en digitale technieken. Analoog om met de fysieke buitenwereld te kunnen praten, digitaal voor de analyse, verwerking en transport van de signalen voor alle mogelijkheden die gewenst worden. Daarbij kunnen andere aspecten zoals omgevingscondities, energieverbruik, afmetingen, interactie met operators, dataopslag e.d. van groot belang zijn. Van Mierlo is in staat om in de ontwerpfase weloverwogen de interactie tussen hardware (ontwerp, PCB layout), embedded en PC software vorm te geven. Na realisatie zijn we in staat om de oplossing ook effectief te beproeven, integreren en evalueren in de eindtoepassing.